Hoe werkt het? Hoe ‘meet’ een drone?

Met de drone vlieg je een patroon boven het terrein en neem je op regelmatige afstand foto’s die onderling overlappen.  De AiroCollect software maakt gebruik van een techniek die fotogrammetrie heet om uit deze beelden een 2D en 3D model te maken.  De software gaat in alle foto’s op zoek naar gemeenschappelijke punten. Doordat die punten vanuit verschillende hoeken te zien zijn (door de overlap van de foto’s), kan de software de locatie van die punten in 3D gaan berekenen.  Dit vraagt wel wat rekenkracht, wat Airobot heeft opgelost door deze berekeningen naar de cloud te brengen. 

Welke nauwkeurigheid kan ik halen?

Wanneer we spreken over ‘Nauwkeurigheid’ moeten we een onderscheid maken tussen ‘absolute nauwkeurigheid’ en ‘relatieve nauwkeurigheid’.
Absolute nauwkeurigheid is de fout op de coördinaten van een punt in de orthofoto ten opzichte van die op een kaart, of gemeten door een landmeter.
Relatieve nauwkeurigheid is de fout die je meet op een afstand tussen 2 punten in de orthofoto. Dit heeft impact op oppervlaktes, lengtes en hoeken die je meet in de orthofoto.

Ben je vooral geïnteresseerd in oppervlaktes (vb. van verhardingen of voor nieuwe gazon) en afstanden ten opzichte van een woning, dan kan je een DJI MINI 2 gebruiken. De relatieve nauwkeurigheid van het resultaat is in de grootteorde van een centimeter.  De absolute nauwkeurigheid kan enkele meters zijn, omdat de MINI2 geen nauwkeurige GPS aan boord heeft. Je kan bijvoorbeeld de boorden van een 60×60 tegel exact nameten, maar de coördinaten ervan zullen wat afwijken van hetgeen vb. een landmeter meet.

Ook voor het opmeten van daken en het ruwweg bepalen van het volume van een hoop grond is de relatieve nauwkeurigheid van een MINI2 genoeg.

Wil je ook een absolute nauwkeurigheid van het resultaat ?  Dan is het aangewezen een Phantom4 RTK te gebruiken, al dan niet met controlepunten.  Met enkel de Phantom4 RTK ligt de te verwachte absolute nauwkeurigheid onder de 5cm.  Gecombineerd met 2-3 grond controlepunten kan je 1-3cm halen. 

Welke voordelen heeft een RTK drone (vb. een Phantom4 RTK)?

RTK is een technologie om op basis van GNSS signalen en correcties van een basisstation een centimeter nauwkeurige positie te verkrijgen. Doordat de positie van de drone-foto’s nauwkeuriger is, zal ook de absolute nauwkeurigheid van het resultaat veel beter zijn. (Typisch <5cm zonder grond controlepunten).
Met een Phantom4 RTK kan je ook betere 3D modellen maken vb. van gevels, omdat je op verschillende hoogtes kan vliegen om beelden te maken.
De data van een Phantom4 RTK verwerkt ook veel sneller in de AiroCollect software, wat interessanter is voor grote terreinen of als je heel veel vliegt.

Via een mobiele dataverbinding kan je drone RTK correcties ontvangen van providers zoals FLEPOS (Vlaanderen), Walcors (Wallonië), 06-GPS (NL)…

Hoe maak ik een account aan?

Via airocollect.com kan je een abonnement aankopen.  Voorlopig maken wij je account nog handmatig aan na je aankoop. We nemen na de aankoop contact met je op, beantwoorden nog vragen die je hebt en zorgen ervoor dat je toegang krijgt tot de software, waarin je je beelden kan uploaden. 

Kan ik de beelden bewerken in een andere programma?

Ja, je kan de orthofoto (.jpeg, .tiff) gemakkelijk importeren in Autocad, Vectorworks, Helixcad, QGIS, Orbit en anderen.  In sommige tools moet je nog wel de schaal zelf aanduiden, omdat deze tools niet alle informatie uit de AiroCollect software gebruiken.

De 3D Collada files (.dae) kan je rechtstreeks in Sketchup importeren.

Wat moet ik doen om wettelijk in orde te zijn?

Sinds 1 januari 2021 is een nieuwe, Europese dronewetgeving van kracht die het eenvoudiger maakt om met kleine drones te vliegen.

Je kan voor België alle informatie vinden op deze site van de overheid: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving

Wat moet je doen om in orde te zijn als exploitant?

Je moet je online (kostenloos) registreren en je ervan vergewissen dat je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering deze activiteiten dekt. 

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open/exploitant

Mag ik vliegen met een DJI mini 2? En heb ik daar een opleiding voor nodig?

Een DJI Mini2 valt onder de categorie “open” (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open) en valt in de subcategorie A1. 

Er is geen specifieke opleiding nodig voor toestellen onder 250gr, maar het is wel aangeraden om de gratis online opleiding (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/opleidingen_en_examens#Categorie%20OPEN)  van het DGLV te volgen voor A1/A3 vluchten.

Meer info kan je vinden op:

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open/piloot

Mag ik vliegen met een DJI Phantom 4 RTK? En heb ik daar een opleiding voor nodig?

Als je met een DJI Phantom 4 RTK boven wil vliegen – niet boven bevolkte gebieden –  valt deze onder de open subcategorie A3.  (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open). Wil je ook in residentiële gebieden vliegen val je onder de open subcategorie A2. 

Voor A3 moet je een gratis online opleiding volgen en online een examen afleggen. Voor A2 moet je verklaren een praktijkopleiding te hebben gevolgd en nog een extra schriftelijk examen afleggen bij DGLV in Brussel.

Meer info kan je vinden op de site van DGLV  (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open/piloot

Wat met privacy ?

Als je beelden maakt met je drone boven privé-terrein, moet je rekening houden met het recht op privacy van de personen waarover je vliegt. Je vraagt dus best altijd even toestemming van de eigenaar van het terrein alvorens je vliegt.  Ook de wet op algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) is van toepassing.